Prefectura și Consiliul Județean fac angajări

Prefectura Pa?caniUn post de consilier în cadrul Compartimentului Informare ?i Rela?ii Publice a fost scos la concurs de Prefectur?. Concursul se va face pe baz? de dosar, stomach care va fi depus pân? pe 15 noiembrie, search dar ?i în baza unei probe scrise. Astfel, nurse o comisie va selecta dosarele depuse pân? pe 20 noiembrie, iar proba scris? va fi sus?inut? pe 17 decembrie. De asemenea,  candida?ii vor sus?ine ?i un interviu, programat pe data de 19 decembrie. Candida?ii vor trebui s? respecte anumite condi?ii, ?i anume: s? aib? studii superioare, o experien?? în domeniu de cel pu?in cinci ani ?i cuno?tin?e de operare PC la nivel mediu. Perioada de angajare este nedeterminat?.

Consiliul Jude?ean are, de asemenea, un post liber. Aici se caut? un asistent  în cadrul Direc?iei Proiecte ?i Dezvoltare Durabil?-Serviciul Programe ?i Strategii. Persoanele interesate trebuie s? aib? studii superioare ?i o experin?? de minim un an în domeniu ?i s? cunoasc? limba francez? la nivel avansat, lucru atestat printr-un certificat. Dosarele se vor depune pân? la data de 20 noiembrie, iar proba scris? va fi sus?inut? pe data de 2 decembrie.

Alte posturi vacante sunt cele de  consilier ?i de referent în cadrul Compartimentului Administrare Drumuri ?i Patrimoniu, angaj?ri f?cute de Direc?ia Jude?ean? de Administrare a Drumurilor ?i Podurilor. Pentru aceste locuri dosarele se vor depune pân? la data de 28 noiembrie, iar proba scris? a concursului va fi organizat? pe 12 decembrie.

Sursa

Comentarii

comentarii