Prefectura va ține audiențe la Pașcani

prefectura_iasi_1__2__1_Conform unui program stabilit, cialis ?efii prefecturii vor ?ine mai multe audien?e în principalele localit??i din jude?.

Conform programului, audien?ele vor fi ?inute la Pa?cani, Hârl?u, Târgu Frumos, R?duc?neni ?i Bivolari. Mâine vor fi ?inute audien?e la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani. La Hârl?u, audien?ele vor fi pe 3 septembrie, la Târgu Frumos, pe 10 septembrie, iar la R?duc?neni, pe 17 septembrie. Ultimele audien?e în jude? vor avea loc în comuna Bivolari pe 24 septembrie. Toate audien?ele vor începe la ora 12:00.

Din aceast? s?pt?mân? vom relua audien?ele sus?inute în jude? cu cet??enii. În cursul acestei s?pt?mâni vom ?ine audien?e în municipiul Pa?cani, acolo unde ne vom întâlni cu cet??enii din ora?, dar ?i din comunele al?turate. Vrem ca ?i ie?enii din cele mai îndep?rtate zone ale jude?ului s? aib? posibilitatea s?-?i spun? pasurile. Mul?i dintre ei nu au cum s? ajung? tocmai la Ia?i pentru a ne ar?ta problemele cu care se confrunt? ?i de aceea am decis s? ?inem audien?e ?i în jude?“, a spus subprefectul Bogdan Abalasi, subprefectul jude?ului Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii