Pregătiri de campanie electorală

dumitru pantaziConducerea Prim?riei Pa?cani a luat decizia ca în acest an s? organizeze evenimentul de 1 Decembrie cu o parad? militar? ?i alte activit??i specifice.

Interesant este faptul c? pân? acum actuala conducere a Prim?riei nu a fost de acord cu astfel de activit??i, healing devenite deja o tradi?ie de pe timpul fostului primar Grigore Cr?ciunescu, motivând faptul c? nu sunt bani la buget.

Îns?, pe partea de cheltuieli bugetare sunt multe suspiciuni. Cum anul 2016 este an electoral, unde p??c?nenii trebuie s? aleag? viitorul primar a Pa?caniului, iat? c? primarul Dumitru Pantazi împreun? cu ceilal?i locotenen?i din subordine au ajuns la decizia de a-i încânta pe votan?i cu fel ?i fel de activit??i, urmând ca cel mai probabil s? uite de normalitatea unui eveniment de anvergur?.

În alt? ordine de idei, pe ordinea de zi a ?edin?ei ordinare de la sfâr?itul acestei luni exist? un proiect de hot?râre cu privire la bugetul alocat în acest an pentru activit??i culturale, mai ales cele specifice datei de 1 Decembrie, Ziua Na?ional? a României.

Aceasta zi important? pentru români a fost „înviat?” la Pa?cani de fostul primar Grigore Cr?ciunescu care obi?nuia s? organizeze pentru p??c?neni parade militare pe esplanad?. Ce-i drept cheltuielie bugetare erau exagerate.

Sursa

Comentarii

comentarii