Premii importante pentru chimiștii de la "Sadoveanu"

OLYMPUS DIGITAL CAMERAColegiul Na?ional Mihail Sadoveanu Pa?cani a fost reprezentat cu succes, order ?i în acest an, pills la etapa na?ional? a concursului de chimie pentru clasa a VII-a ”RALUCA RIPAN”, sovaldi sale edi?ia a XII-a. Acesta a avut loc în perioada  9 -12 iunie 2016, la Boto?ani, unde au fost 127 de elevi din 38 de jude?e, precum ?i din municipiul Bucure?ti.

Atât deschiderea oficial?, cât ?i festivitatea de premiere au avut loc la Teatrul Municipiului Boto?ani, în prezen?a doamnei DANIELA BOGDAN, inspector de chimie în MENC?, precum ?i a pre?edintelui de concurs, domnul prof. univ. dr. VLAD CHIRIAC, de la Universitatea de Vest Timi?oara.

Proba de concurs , cuprinzând subiecte teoretice ?i practice cu un grad mare de dificultate, comparabile cu cele date la olimpiada de chimie pentru clasa a VIII-a, s-a desf??urat la Colegiul Na?ional ”A.T. LAURIAN” din Boto?ani.

Din jude?ul Ia?i au fost selecta?i 3 elevi, dintre care doi elevi de la Colegiul Na?ional Ia?i ?i unul de la Colegiul Na?ional ”MIHAIL SADOVEANU” Pa?cani. Institu?ia a fost reprezentat? cu succes de c?tre elevul ?TEFAN FR?SIL? din clasa a VII-a B, sub coordonarea prof. Otilia Pintilie. Pasiunea pentru chimie, perseveren?a ?i efortul sus?inut i-au fost r?spl?tite, elevul ob?inând men?iune special?.

De men?ionat este faptul c? ?tefan este al 5-lea elev de clasa a VII-a, care reprezint? Colegiul Sadoveanu la etapa na?ional? a acestui concurs. “?coala noastr? a transformat în tradi?ie participarea elevilor la aceast? competi?ie important?, fiind singura ?coal? din zona Pa?cani care a ob?inut calificarea la etapa na?ional?, de unde elevii s-au întors cu rezultate foarte bune”: Adina Ciubotaru – men?iune MENC? în 2012, Victor Pintilie – men?iune MENC? în 2014, Alexandra Tudorache ?i Andrada Pavel – men?iune special? în 2015.

Sursa

Comentarii

comentarii