Premii pentru sportivii păşcăneni

galaSportivii p??c?neni, ed cu rezultate excep?ionale la competi?iile jude?ene ?i na?ionale, au fost invita?i la Gala Sportului P??c?nean, un eveniment creat în cinstea lor.

Premierea a avut loc la Casa Municipal? de Cultur?. Nu mai pu?in de 251 de sportivi ?i 19 antrenori au urcat pe scen? unde au fost felicita?i pentru munca depus? ?i reu?itele înregistrate la concursuri, olimpiade ?i competi?ii.

Evenimentul a fost prezentat de c?tre Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei, iar cel care a înmânat premiile a fost primarul Dumitru Pantazi. Au fost patru categorii de premiere, dup? cum urmeaz?: sportul ?colar, sportul de performan??, premii speciale ?i rezultate ob?inute de elevi. La categoria individual, fiecare elev a primit câte o diplom? ?i sume cuprinse între 100-350 lei, iar pentru echipe s-au dat între 500-1000 lei. În acela?i timp, antrenorii ?i profesorii lor au primit premii speciale.

Pentru eveniment au fost preg?tite câteva momente artistice asigurate de c?tre solista Alexandra Iamandi, de la Colegiul CF Unirea Pa?cani, ?i un cuplu de dansatori de la trupa Dream Dance, a Casei Municipale de Cultur?.

A fost cea de-a IX-a edi?ie a “Galei Sportului P??c?nean”, un eveniment care aduce în aten?ia tuturor, sportivi, antrenori ?i profesori ce fac cinste atât ora?ului nostru cât ?i întregii ??ri. La festivitate au participat ?i viceprimarul Vasile Axinte, administratorul public Gic? Zanet, al?turi de coordonatorul activit??ii Mirela Ancu?a, inspector în cadrul Compartimentului Sport, Cultur?, Culte.

Suma alocat? pentru organizarea festivit??ii a fost 31.000 lei, bani proveni?i din bugetul de venituri ?i cheltuieli al muncipiului.

Sursa

Comentarii

comentarii