Premiu pentru revista “Calea spre Lumină”, editată de Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani

colegiul_mihail_sadoveanuRevista de spiritualitate ortodox? “Calea spre Lumin?”, troche editat? de Colegiul Na?ional Mihail Sadoveanu – Pa?cani a ob?inut premiul I la Festivalul Interna?ional – Concurs de Filme, Fotografii ?i Reviste ?colare “Anelisse”.

Festivalul Interna?ional – Concurs de Filme, Fotografii ?i Reviste ?colare “Anelisse” a avut loc la Ia?i în perioada 29 iunie – 15 iulie 2014. Evenimentul a fost organizat de Asocia?ia Cultural – ?tiin?ific? Vasile Pogor, în parteneriat cu Facultatea de Arte vizuale ?i Design de la Universitatea de Arte George Enescu (UAGE) ?i Facultatea de Limbi Moderne de la Universitatea de Stat din Republica Moldova.

La aceast? activitate au fost înscrise: peste 200 reviste, peste 100 filme, aproape 1.000 de fotografii ?i peste 150 de ppt-uri. Toate lucr?rile au fost incluse într-un sistem de premiere pe domenii de activitate ?i categorii de vârst?. Revista ”Calea spre Lumin?” a intrat în concurs la Sec?iunea a II-a – reviste ?colare la nivel liceal. Printre criteriile de evaluare a revistelor participante s-au num?rat: preocuparea pentru transmiterea informa?iilor adecvate vârstei elevilor, promovarea imaginii ?colii ?i a comunit??ii locale, promovarea valorilor cultural-artistice ?i morale în scoal? sau comunitate, precum ?i calitatea resurselor folosite în design ?i editare“, a precizat prof. Carmen Dimitriu, directorul de la Sadoveanu.

Sursa

Comentarii

comentarii