Președintele Camerei Deputaților discută despre România cu trei senatori americani

senatori-americaniValeriu Zgonea, tadalafil pre?edintele Camerei Deputa?ilor, treat s-a întâlnit ast?zi, 8 iunie 2014, cu cei trei senatori americani afla?i în România, John McCain, Ros Johnson ?i Chris Murphy. Ace?tia au discutat despre parteneriatul strategic cu România, proiectele energetice ?i programul Visa Waiver.

Cei trei senatori SUA afla?i în vizit? în România s-au întâlnit ast?zi cu Valeriu Zgonea pentru a discuta despre parteneriatul strategic cu România, dar ?i despre evolu?ia situa?iei din Ucraina ?i Republica Moldova. În comunicat se precizeaz? c? „[…] pre?edintele Camerei Deputa?ilor a subliniat c?, în actualul context regional, este benefic? o aprofundare a dialogului cu SUA în ceea ce prive?te domeniul energetic, prin promovarea unor proiecte energetice interregionale care s? conecteze aceast? zon? la resurse alternative de gaz ?i s? faciliteze independen?a energetic? în regiune”.

Pre?edintele Camerei Deputa?ilor a mai subliniat ?i importan?a acceler?rii procesului de ridicare a vizelor pentru cet??enii români care doresc s? c?l?toreasc? în Statele Unite ale Americii. În leg?tur? cu aceast? problem?, oficialul a declarat c? „România ?i-a dovedit seriozitatea în plan interna?ional, prin respectarea angajamentelor militare ?i rolul de partener strategic al SUA în regiune. Cet??enii români au câ?tigat dreptul de a fi considera?i prieteni de încredere ai SUA ?i de a intra în programul american de liberalizare a vizelor. Ne dorim o includere cât mai rapid? a României în programul Visa Waiver, iar ini?iativele legislative promovate în prezent în Congresul SUA ne dau speran?a c? acest obiectiv va fi îndeplinit în viitorul apropiat”.

Sursa

Comentarii

comentarii