Preveniți furtul din locuință!

spargatori-de-locuinteVacan?a de Pa?te ?i cea de 1 mai ne duc cu gândul la locuri îndep?rtate, illness pl?cute, seek unde s? ne rupem de via?a cotidian?. Îns? nu trebuie s? uit?m c?, înainte de a pleca în vacan?a mult a?teptat?, trebuie s? ne asigur?m c? locuin?a nu va fi ?inta ho?ilor ce profit? de absen?a noastr?!

Pentru a reduce riscul de a deveni victima sp?rg?torilor de locuin?e ?i pentru protec?ia casei dumneavoastr? atunci când sunte?i plecat în vacan??, Poli?ia v? recomand?:

 – în cazul absen?elor de la domiciliu, discuta?i acest lucru cu persoanele de mare încredere. Ruga?i vecinii apropia?i s? v? supravegheze locuin?a sau s? ac?ioneze în a?a fel încât s? nu se simt? lipsa dumneavoastr?;

 – face?i înc?rcarea bagajelor în autoturism cu mult? discre?ie;

 – nu l?sa?i bilete în u?? sau mesaje pe robotul telefonic prin al c?ror con?inut s? se certifice absen?a dumneavoastr?;

 – o lumin? aprins? sau un aparat de radio în func?iune poate deruta eventualii musafiri nepofti?i atunci când p?r?si?i locuin?a.

Stabili?i cu vecinii s? sesizeze poli?ia imediat la num?rul de urgen?? 112 ori de câte ori observ? persoane suspecte în apropierea locuin?ei dumneavoastr?.

Sursa

Comentarii

comentarii