Prima femeie viceprimar în Pașcani

Gabriela-Nedelcu

Municipiul Pa?cani are un nou viceprimar. În ?edin?a de ast?zi a legislativului local consilierii au hot?rât prin vot secret c? acesta functie s? fie ocupat? de Gabriela Nedelcu. Nominalizarea a fost f?cut? de grupul PSD în timp ce opozi?ia format? din PNL ?i PMP nu au avut nici o propunere.

Au fost nevoie de dou? tururi de scrutin pentru desemnarea noului viceprimar. A?a cum era de a?teptat prima dat? s-a ajuns la egalitate de voturi, discount PSD-9, PNL ?i PMP – 9, deoarece cel care a fost nominalizat nu a votat.

Procedura de vot a fost reluat? imediat dup? ce opozi?ia a p?r?sit sala. În urma num?r?rii voturilor s-a constatat c? sunt îndeplinite condi?iile legale pentru numirea viceprimarului ?i anume 9 voturi în favoarea consilierului PSD, Gabriela Nedelcu ?i nici unul împotriv?.

În discursul s?u noul viceprimar a mul?umit edilului municipiului ?i echipei sale pentru încrederea acordat?. Gabriela Nedelcu a f?cut apel la unitate pentru continuarea proiectelor de investi?ii la Pa?cani.

Men?ion?m c? în conformitate cu articolul 12 din OUG 35 din 30 ianuarie 2002 privind aprobarea Regulamentului – cadrul de organizare ?i func?ionare a consiliilor locale „în caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candida?ii care se afl? în aceast? situa?ie. Va fi declarat ales candidatul care a ob?inut cele mai multe voturi.”

În cazul de fata singurul candidat cu voturi a fost Gabriela Nedelcu.

 

Sursa

Comentarii

comentarii