Primăria din Pașcani – împrumuturi de 1,3 milioane de lei

Miercuri, capsule 13 februarie, click Prim?ria Municipiului Pa?cani a încheiat un contract cu privire la o cerere de împrumut de la Trezoreria Statului, buy cialis în valoare de 1.367.313 milioane de lei, pe o perioad? de cinci ani de zile, cu o dobând? de 5.25%, pentru a-?i pl?ti datoriile publice, datorii ce cresc de la 1.9 milioane de lei, pentru bani împrumuta?i în vederea reabilit?rii re?elelor de ap? ?i canalizare, la 3.2 milioane de lei.

Începând cu prim?vara anului 2013, va fi pus în aplicare Planul de Dezvoltare a zonei Vale, pentru care urmeaz? a se încheia un contract de cofinan?are. Suma acordat? pentru sus?inerea planului este de opt milioane de lei. La datoria prim?riei se va ad?uga ?i aceast? sum?.

Zeci de societ??i comerciale ?i unit??i publice vor primi banii pentru facturile nepl?tite de Prim?ria Pa?cani, numai în cazul în care Trezoreria va acorda împrumutul cerut de aceasta.

Prim?ria trebuie s? achite 377.766 de lei, societ??ii pe ac?iuni, Construc?ii C?i Ferate, care a contribuit la redeschiderea barierei de la Bl?ge?ti, 211.301 de lei, societ??ii comerciale Argif. SRL, pentru cump?rare de mobilier urban ?i 163.618 de lei, societ??ii comerciale LDP.SA.

Primarul Dumitru Pantazi, afirm? c? fostul primar ar fi l?sat în urm? ?i alte motive de plat?, referitoare la lucr?ri ce nu pot fi dovedite legal, a?a c? achitarea datoriilor prezente, nu va scoate Prim?ria Pa?cani din noroi, în totalitate.

Dup? privatizarea unor societ??i ale statului, s-au ob?inut, printr-o ordonan?? de urgen??, sume rezervate Trezoreriei, cu scopul de a împrumuta bani administra?iilor locale pentru a-?i pl?ti datoriile.

Sursa

Comentarii

comentarii