Primăria municipiului Pașcani a fost amendată

primaria_pascani_3Prim?ria municipiului Pa?cani nu este o cl?dire sigur? în caz de incendiu. Aceasta nu are finalizate instala?iile de detectare, sale semnalizare ?i de stingere a incendiilor, for sale iar cl?direa nu este recep?ionat?. Sunt câteva dintre constat?rile inspectorilor ISU care au controlat Prim?ria în data de 11 noiembrie 2015.

De?i viceprimarul Vasile Axinte a declarat la acea vreme c? nu a fost vorba de un control, here ci de o consultan?? oferit? de ISU Ia?i, inspectorii acestei institu?ii i-au înmânat la final nota de plat?: o amend? de 50.000 de lei.

Conform unui r?spuns la o solicitare f?cut? de Actualitatea TV c?tre ISU Ia?i, amenda a fost dat? deoarece cl?direa nu este sigur? în cazul unui incendiu. Asta de?i în luna septembrie Prim?ria primise de la aceia?i inspectori o sanc?iune ce a constat într-un avertisment. În cursul controlului din luna septembrie s-au stabilit ?i o serie de m?suri pe care administra?ia trebuia s? le îndeplineasc? pentru ca cl?direa Prim?riei s? poat? func?iona legal.

„Prim?ria municipiului Pa?cani a fost controlat? de dou? ori în cursul anului 2015 de c?tre inspectorii din cadrul ISU Ia?i. La primul control desf??urat în luna septembrie s-a aplicat sanc?iunea contraven?ional? advertisment, iar la cel de-al doilea control din luna noiembrie a fost aplicat? o amend? în cuantum de 50.000 de lei pentru func?ionarea f?r? a de?ine autoriza?ie de securitate în incendiu. Pân? la acest moment nu s-a f?cut recep?ia la terminarea lucr?rilor ?i nu au fost realizate m?surile din documenta?ia tehnic?. Nu sunt finalizate instala?ia de detec?ie ?i semnalizare a incendiilor ?i nici instala?ia de stingere cu sprinklere,” se arat? în r?spunsul ISU Ia?i.

R?mâne de v?zut dac? amenda va fi pl?tit? din bugetul local sau din buzunarul celui care este responsabil direct de aceast? situa?ie ?i anume primarul Dumitru Pantazi.

Comentarii

comentarii