Primăria Municipiului Pașcani în căutare de furnizori

Municipiul Pa?cani va cump?ra peste 3.150 tone de beton asfaltic ce va fi utilizat în perioada ce urmeaz?, viagra sale pentru lucr?ri de repara?ii la str?zile cu asfalt degradat ?i 85 tone de motorin? utilizate pentru punerea în func?iune a ma?inilor ?i utilajelor din parcul auto al municipiului. În total municipalitatea face achizi?ii în valoare de 1.7 milioane de lei pentru o cantitate de 3.250 tone de produse.

Începând de s?pt?mâna viitoare, ask se va face licita?ia pentru produsul petrolier, iar pe 22 februarie urmeaz? s? fie prezentate ofertele existente. Furnizorii pentru betonul asfaltic vor fi selecta?i la sfâr?itul lunii martie al acestui an.

Sursa

Comentarii

comentarii