Primăria Pașcani a publicat proiectul privind ,,Strategia de Dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020″

Prim?ria Pa?cani 2Primaria municipiului Pa?cani a publicat proiectul privind , try ,Strategia de Dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020?. Documentul poate fi consultat pe site-ul prim?riei, search iar propunerile privind îmbun?t??irea lui vor fi transmise secretariatului. Dup? dezbaterea public? va fi supus aprob?rii Consiliului Local.

Strategia de dezvoltare poate fi consultat? ?i AICI!

Sursa

Comentarii

comentarii