Primăria Paşcani a uitat de marcajele rutiere!

zebraaPân? în momentul actual, ambulance ora?ul Pa?cani nu beneficiaz? de marcaje rutiere, doctor de?i prim?ria a promis c? la7 zile dup? turnarea covorului asfaltic, pe strada „?tefan cel Mare”, va avea loc  marcarea corespunz?toare a trecerilor de pietoni.

Una dintre probleme o reprezint? lipsa marcajelor de pe strada „Iordache Cantacuzino”, strad? pe unde zilnic trec foarte mul?i copii. Ace?tia sunt nevoi?i uneori s? fac? slalom printre ma?ini, datorit? unor ?oferi neaten?i care nu sesizeaz? indicatorul rutier.

Aceea?i situa?ie exist? îns? pe toat? strada în discu?ie, pân? în dreptul Casei de Cultur?. Datorit? castanilor ?i a ma?inilor parcate pe carosabil, ?oferii omit s? calce pedala de frân?, spre emo?iile puternice ale pietonilor.

Contactat telefonic, ?eful Gospod?riei Comunale, a spus c? pân? luni problema va fi rezolvat?. „De îndat? ce se înc?lze?te iar vremea o s? remediem aceast? problem? ?i nu numai pe strada „?tefan cel Mare”, ci peste tot pe unde s-au f?cut plomb?ri în ora?.”, a declarat ?tefan Popa, ?eful serviciului de Gospod?rie Comunal?.

Sursa

 

Comentarii

comentarii