Primăria Pașcani alocă bani de la bugetul local pentru curățenia în școlile municipale

Scoala CantacuzinoPotrivit orizont.info, site Prim?ria Pa?cani a promis ?colilor din Pa?cani c? vor primi bani pentru cur??enie ?i preg?tire a activit??ii ?colare pe anul 2013-2014.

Aceast? rectificare bugetar? va fi discutat? în ?edin?a programat? în acest sfâr?it de s?pt?mân? (vineri, 30 august). Întregul demers ar putea fi realizat cu ajutorul sumei de 173.000 lei, împ?r?it? astfel:

– câte 20.000 lei pentru Colegiul Mihail Sadoveanu, Colegiul CFR Unirea, Liceul Miron Costin ?i Liceul Economic Nicolae Iorga;

– 28.000 lei pentru ?coala Iordache Cantacuzino;

– câte 15.000 lei pentru ?colile din Sodomeni, Bo?teni, Gâste?ti, Lunca, Bl?ge?ti.

Sursa

Comentarii

comentarii