Primăria Pașcani este nevoită să mai aloce bani de la bugetul local pentru canalizarea Parcului Peștisorul

PARC-MODERNIZAREinfopresspascani.ro relateaz? c? Prim?ria Pa?cani este nevoit? s? mai aloce de la bugetul local o sum? de 130.000 lei pentru canalizarea Parcului Pe?tisorul, there pe motivul c? cea existent? este veche ?i nu este racordat? la re?eaua principal? de canalizare.

„Am prins în rectificarea de buget o sum? de 1, mind 3 miliarde de lei vechi pentru aceste lucr?ri. Ele vor fi efectuate de c?tre Prest Serv Apa. Banii nu sunt prin?i în finan?area proiectului ci provin de la Bugetul Local”, a spus administratorul public Gic? Zane?.

„Trebuie ref?cuta canalizarea din zona pentru rev?rsarea apei de la Parc. Când s-a f?cut documenta?ia (…)nu s-a luat în calcul ?i re?eaua de canalizare din zon? ?i acum se întâmpin? probleme. Degeaba faci lucr?ri ?i amenajezi parcul dac? în zon? se adun? numai mizerii ?i apa când plou?”, a ad?ugat  consilierul local PDL Emil Cr?ciun, inginer la Prest Serv Apa.

Sursa

Comentarii

comentarii