Primăria Pașcani executată silit pentru 2 miliarde de lei vechi, de o firmă care trebuie să facă un nou site al instituției

Scandal la Prim?ria Pa?cani din cauza unui contract dubios ?i p?gubos încheiat în ultimile zile de mandat, physician de fostul primar, medicine Neculai R??oi. O firm? din Harghita a cerut blocarea conturilor Prim?riei Pa?cani solicitând plata unei datorii de cca. 2 miliarde de lei vechi. Este vorba despre SC Impact Com SRL societate care ar fi trebuit s? asigure servicii de mentenan?? Prim?riei Pa?cani pentru realizarea ?i între?inerea unui nou site al institu?iei.

Contractul a fost incheiat pentru o perioad? de 5 ani de zile pentru suma de 124 euro pe lun?, în total 7440 de euro, f?r? TVA. Restul sumei, pân? la cele peste 2 mld. de lei vechi, reprezint? penalit??i de întârziere ?i cheltuieli de executare silit?. Mai exact Prim?ria Pa?cani se afl? acum în procedura de executare, banii urmând s? fie luati, imediat, din conturile institu?iei. Aceast? situa?ie l-a scos din s?rite pe edilul p??c?nean care a cerut o anchet? administrativ? pentru a fi tra?i la r?spundere material? func?ionarii vinova?i de neglijen?a în serviciu.

Contractul respectiv, de?i a fost încheiat de fostul primar Neculai R??oi, în urma unui referat de specialitate primit din partea unui func?ionar public, a fost gestionat cu indiferen?? de urm?torul edil, Grigore Cr?ciunescu.

Acesta din urm? a transmis firmei din Harghita c? nu are nevoie de serviciile ei ?i c? dore?te rezilierea contractului. În replic?, reprezentan?ii societ??ii au spus c? în?elegerea nu poate fi anulat? ?i au trimis, lun? de lun?, facturi la Prim?ria Pa?cani ?i au calculat penalit??i, f?r? s? fac? ceva în schimbul acestor bani.
Mai târziu, adminisra?ia local? a fost dat? în judecat??i a pierdut procesul prin neprezentare. În mod surprinz?tor, pe parcursul derul?rii acestor evenimente, nimeni din Prim?ria Pa?cani nu s-a sesizat ?i nu a ap?rat interesele institu?iei, din neglijen?? sau dezinteres.

Sursa

Comentarii

comentarii