Primăria Pașcani le cere celor de la Apa Vital să înceteze abuzurile

Prim?ria Municipiului Pprimaria-pascani1a?cani a reac?ionat printr-un comunicat de pres? la adresa celor de la ApaVital, seek dup? ce angaja?i ai operatorului jude?ean au continuat ?i ast?zi s? debran?eze de la re?eaua public? sc?rile de bloc din municipiu.

?efii institu?iei fac apel la conducerea societ??ii ApaVital Ia?i s? înceteze procesul de sistare al furniz?rii de ap? în municipiul Pa?cani, capsule pân? la solu?ionarea în instan?? a problemei prin acea Ordonan?? Preziden?ial?.

“Maniera abuziv? în care ac?ioneaz? operatorul jude?ean se dore?te a fi încetat? în cel mai scurt timp. De asemenea, check oficialit??ile locale solicit? operatorului jude?ean s? vin? cu o solu?ie de încasare a debitelor de la blocuri, de care p??c?nenii s? fie mul?umi?i, asta pentru c? cet??enii din acest ora? nu doresc altceva decât s? î?i achite consumul de ap? având la baza o form? legal?”, se arat? în comunicat.

Sursa

Comentarii

comentarii