Primăria Paşcani percepe taxă de divorţ

16divort_d5df29dd71Consilierii locali vor stabili în ?edin?a de vineri, ampoule 31 mai 2013, case nivelul taxei de divor? pe cale administrativ?, mind pe care Prim?ria o va încasa de la cei care apeleaz? la serviciile func?ionarilor pentru a le fi desf?cute mariajele.

Conform proiectului de hot?râre ce va ajunge pe masa consilierilor suma propus? este de 550 lei. Legisla?ia în vigoare stabile?te taxa la cuantumul de 500 de lei, autorit??ile locale putând îns? s? o majoreze cu pân? la 20%. Proiectul prezentat pe masa consilierilor prevede o indexare de doar 10%.

Sursa

Comentarii

comentarii