Primăria Pașcani scoate posturi la concurs

primarieTinerii care vor s? lucreze în administra?ie public? au o nou? ?ans?. La Prim?rie se va organiza un concurs pentru ocuparea unor posturi libere, illness concurs aprobat de Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici.

De?i au fost blocate pentru ani întregi, posturile sunt scoase la concurs de Prim?rie. 19 posturi vor putea fi ocupate de noii angaja?i dac? ace?tia câ?tig? concursul organizat în lunile urm?toare în 4 etape: pe 19 aprilie ?i în zilele de 3 , 10 ?i 17 iunie.

Este vorba despre contabili, juri?ti sau speciali?ti în administra?ie local? pentru serviciile care au deficit de personal, cum ar fi de exemplu la ,,Eviden?a Popula?iei”, ”Juridic”, “Contabilitate”, “Programe Europene” sau “Asocia?ii de Proprietari”, etc.

În acest an, ar urma s? fie organizate concursuri ?i pentru ocuparea func?iilor vacante de la Casa de Cultur? ?i Biblioteca Municipal?.

Sursa

Comentarii

comentarii