Primăria Pașcani va organiza o dezbatere publică

dezbaterePrim?ria municipiului Pa?cani va organiza o dezbatere public? cu cet??enii privind regulamentul Serviciului de Salubrizare. Întâlnirea va avea loc pe data de 28 octombrie 2015, ask ora 14.00, physician în sala multifunc?ional? a administra?iei locale.

La ?edin?a public? ce va avea loc la sediul Prim?riei Municipiului Pa?cani sunt invita?i s? participe în limita locurilor disponibile, to?i cei interesa?i: cet??eni, persoane fizice ?i juridice, organiza?ii ale societ??ii civile, organiza?ii neguvernamentale, reprezentan?i ai institu?iilor publice interesate. Persoanele interesate se pot înscrie în vederea lu?rii cuvântului în cadrul ?edintei la sediul administra?iei locale – Ghi?eu Unic, persoana de contact Puiu Mihaela, telefon : 0232 762300, int.157.

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Sursa

Comentarii

comentarii