Primăria și Consiliul Local din Pașcani, amenințate de un afacerist

constructie_ilegala_400_300Proprietarul construc?iei ridicate lâng? blocul Moldova din zona deal cere primarului municipiului ?i Consiliului Local s? dispun? reautorizarea respectivului imobil.

Lucian T?r?boan?? are blocat? de c?tre Prim?rie o construc?ie. Imobilul valoreaz? 200.000 de euro. Pentru a nu pierde aceast? sum?, for sale T?r?boan?? vrea s? ob?in? reautorizarea respectivului imobil. Dac? nu ob?ine un aviz pozitiv, va da în judecat? firma de la care a cump?rat imobilul, care la rândul ei se va adresa justi?iei pentru a ob?ine desp?gubiri de la Prim?ria Pa?cani, pentru neglijen?? în serviciu.

Societatea lui T?r?boan?? a cump?rat imobilul de la TextCom SA. În 2009, o localnic? a f?cut plângere, iar lucr?rile la imobil au fost sistate, localnica reu?ind în instan?? s? desfiin?eze autoriza?ia de construc?ie a loca?iei.

V? rog s? dispune?i reautorizarea acestei construc?ii deoarece la cererea doamnei Angele Radu instan?a a considerat c? Prim?ria Pa?cani nu a respectat legile în vigoare la eliberarea autoriza?iei de construc?ie nr. 143 din 12.10.2007, pe care a anulat-o conform sentin?ei nr. 962 /2011 a Tribunalului Ia?i, iar noi st?m bloca?i cu o investi?ie de aproximativ 200.000 Euro, deoarece din data de 09.09.2009 avem sistate lucr?rile printr-o decizie a Inspectoratului de Stat în Construc?ii Ia?i“, scrie în aceast? adres? Lucian T?r?boan??.

O alt? problem? este faptul c?, de?i T?r?boan?? nu ?i-a putut desf??ura activitatea în acel spa?iu, a trebuit s? respecte clauzele din contractul de concesiune.

“Datorit? faptului c? din 09.09.2009 avem sistate lucr?rile la aceast? construc?ie, iar cl?direa este construit? pe terenul concesionat de la Prim?ria Pa?cani, v? rug?m s? aproba?i scutirea la plata concesiunii în valoare de 1911 euro/an pân? la remedierea situa?iei. De asemenea, suma achitat? gratuit (contravaloare Contract de Concesiune plus major?ri ?i dobânzi de întârziere) de la data de 09.09.2009 pân? în prezent s? fie reportat? pentru pl??ile viitoare pentru acest contract, iar perioada contractului s? fie prelungit? cu perioada pierdut?, adic? de la data de 09.09.2009 pân? la remedierea situa?iei ?i reautorizarea construc?iei“, se mai arat? în documentul transmis ale?ilor locali.

T?r?boan?? mai este nemul?umit de faptul c? Prim?ria l-a dat în judecat? pentru recuperarea debitelor provenite de la neachitarea par?ial? a contravalorii concesiunii terenului, f?r? ca autoritatea local? s? ia în calcul faptul c? singur? a creat acest prejudiciu, dup? ce a eliberat autoriza?ia de construc?ie care nu era conform? legisla?iei în vigoare.

Aceast? situa?ie a fost analizat? ast?zi în ?edin?a Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local, dar f?r? verdict. Cererea va fi discutat? în plenul legislativului local.

Sursa

Comentarii

comentarii