Primăria şi Spitalul Municipal oferă adăpost pentru oamenii străzii

oamenii_strazii_poze

Spitalul Municipal ofer? un salon al Sec?iei de Boli Infec?ioase pentru cei care nu au un acoperi? asupra capului. De asemenea, unhealthy ?i administra?ia local? a anun?at c? vor amenaja un ad?post pentru oamenii str?zii într-o loca?ie din pia?a deal. 

Temperaturile vor sc?dea în perioada urm?toare, iar oamenii str?zii vor c?uta ad?post peste noapte. Viceprimarul Vasile Axinte sus?ine c? municipalitatea a încheiat, în acest sens, un protocol cu, conducerea Spitalului Municipal de Urgen??. „În perioada urm?toare s-au anun?at temperaturi mai sc?zute. Dac? vor fi probleme cu oamenii str?zii, avem încheiat un protocol cu Spitalul Municipal Pa?cani.  Ace?tia vor fi caza?i în Policlinica Veche, la Sec?ia de Boli Infec?ioase. Sunt ni?te paturi rezervate”, sus?ine viceprimarul Axinte. Cei din conducerea unit??ii medicale nu au dorit s? comenteze subiectul, dar au l?sat de în?eles c? vor caza oamenii.

Cât prive?te loca?ia pe care Prim?ria se chinuie s? o preg?teasc?, aceasta va fi func?ional? abia de la finele lunii ianuarie, anul viitor. “Cl?direa c?reia i s-a schimbat destina?ia din zona Pia?a Deal, urmeaz? s? fie modernizat?, dotat? cu mobilier, ref?cute instala?iile termice, sanitare. În cursul lunii ianuarie va fi finalizat?. Vor fi cel pu?in 20 de paturi rezervate pentru oamenii str?zii. Din ianuarie vor putea fi caza?i acolo, dac? va fi nevoie”, ne-a mai precizat Vasile Axinte, viceprimarul municipiului Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii