Primăria te invită să te asociezi cu vecinii de la bloc

primaria_pascani_3Locuie?ti la bloc ?i nu faci parte înc? dintr-o asociatie de proprietari? Prim?ria Pa?cani te invitat? s? ajungi la un acord cu vecinii pentru administrarea spa?iilor comune.

O ac?iune în acest sens a fost demarat?, troche timid de câteva zile, medical deocamdat? printr-un anun? postat pe site-ul institu?iei.

Viceprimarul municipiului, stomach Gabriela Nedelcu, a declarat pentru BIT TV c? va merge ?i în sc?rile de bloc pentru a-i convinge pe p??c?neni c? este nevoie de asocia?ii pentru o mai bun? administrare dar ?i pentru realizarea unor lucr?ri de reabilitare din fonduri guvernamentale sau europene.

Pân? acum au fost înfiin?ate în jur de 40 de asocia?ii de proprietari ?i de locatari dar aproape 2/3 din locuitorii de la bloc nu fac parte din astfel de structuri, de fric? s? nu fie p?c?li?i sau din cauza costurilor.

În lipsa asocia?iilor au ap?rut reprezentan?ii de scar?, cei care ?i-au asumat responsabilitatea de a citi ?i împar?i consumurile de ap? ?i au semnat contractele de furnizare cu ApaVital.

Din acest motiv Prim?ria Pa?cani atrage aten?ia c? ?i acolo unde nu sunt asocia?ii de locatarii, pascanenii au obliga?ia de a men?ine în bune condi?ii ?i s? contribuie material pentru repara?ia spa?iilor comune ?i s? asigure delega?ilor asocia?iei accesul în apartament pentru inspectarea sau repararea re?elelor de utilit??i, cu un preaviz de 5 zile.

Comentarii

comentarii