Primarii orașelor din județ îl susțin pe Mihai Chrica

vicePrimarii ora?elor din jude?ul Ia?i ?i-au manifestat sus?inerea pentru ca Mihai Chirica s? preia ?efia filialei jude?ene a Partidului Social Democrat.

Acest lucru vine la scurt timp dup? ce rezultatele alegerilor la Organiza?ia Municipal? PSD Ia?i i-au conferit lui Mihai Chirica o mare putere în partid, try fiind votat cu o majoritate zdrobitoare de c?tre colegii care au insistat pe o nou? conducere în PSD, ed cu membri intelectuali care s? reformeze partidul în scopul progresului.

“Avem nevoie de o reform? în partid, iar domnul Mihai Chirica este cel mai potrivit s? fac? acest lucru. Echipa veche trebuie s? plece pentru c? a f?cut prea mul?i pa?i gre?i?i, trebuie s? moderniz?m partidul, cu oameni noi ?i capabili. Am avut discu?ii ?i cu membrii PSD din jurul ora?ului Targu Frumos ?i am decis de comun acord c? cea mai bun? alegere pentru func?ia de pre?edinte al organiza?iei jude?ene PSD Ia?i este domnul Mihai Chirica”, a declarat Ionel Vatamanu, primarul ora?ului Târgu Frumos.

Dup? câ?tigarea clar? a alegerilor pe municipiu, Mihai Chirica ?i-a anun?at ?i candidatura la Organiza?ia Jude?ean? a PSD Ia?i, iar anul viitor la Prim?ria Ia?i. Majoritatea primarilor din jude? ?i-au ar?tat deja sus?inerea, odat? cu ceilal?i membri ai filialelor locale din jude?. “?i eu ?i membrii care vor vota pe 3 octombrie îl vom sus?ine pe Mihai Chirica. Nu sunt singurul primar care îl sus?ine pe domnul Chirica, el are ?ansele cele mai mari ?i este cel mai potrivit pentru a deveni pre?edinte al filialei jude?ene PSD Ia?i”, a declarat Gabriel Istrate, primarul ora?ului Podu Iloaiei.

Aglomerarea urban? Pa?cani pare îns? nehot?rât?, membrii PSD de acolo cerând înc? timp pentru a lua o decizie final?. “Vom lua o decizie dup? ce domnul Mihai Chirica î?i va depune candidatura la func?ia de pre?edinte al filialei jude?ene PSD Ia?i”, a spus Dumitru Pantazi, primarul ora?ului Pa?cani. Potrivit unor surse, ?i parlamentarii Sorin Laz?r ?i Florin Constantinescu ?i-au manifestat, în anumite cercuri, sprijinul pentru Mihai Chirica.

Sursa

Comentarii

comentarii