Primarul Dumitru Pantazi îi răspunde consilierului Sorin Olariu pe tema scumpirii prețului la Salubritate

masina gunoi_400_300Primarul Dumitru Pantazi r?spunde, see din vacan??, recipe consilierului Sorin Olariu pe tema scumpirii pre?ului la ridicare gunoiului menajer.

Prin intermediul unui comunicat de pres?, primarul Pantazi îi atrage aten?ia lui Olariu c? nu el decide scumpirea serviciului de salubritate, ci Consiliul Local.

„În ceea ce prive?te cre?terea pre?ului la serviciul de salubritate, momentan acest demers nu a fost ini?iat de c?tre SC Eco Salubritatea S.A. Domnul Sorin Olariu, l-a aten?ionat pe primarul Municipiului Pa?cani, Dumitru Pantazi s? nu avizeze cre?terea pre?ului la salubritate. În realitate nu primarul avizeaz? un astfel de demers, ci Consiliul Local, asta pentru c? societatea EcoSalubritatea RAGCL-ul sau PrestServ Apa se afl? în subordinea Consiliului Local. Astfel, îl invit?m pe domnul Sorin Olariu s? vin? cu demersul dumnealui oficial, cu o adresa c?tre Consiliul Local ?i s? prezinte ?i solu?ii viabile pentru rezolvarea acestei probleme expuse de domnia sa” se arat? în comunicatul de pres? emsi de purt?torul de cuvânt al Pirm?riei.

Pozi?ia primarului Dumitru Pantazi de a arunca responsabilitatea pre?ului serviciului de salubritate pe consilierii locali este cel pu?in curioas?, ?inând cont c? în campania electoral? a promis c? are solu?ii ca pre?ul s? scad? de la 13 lei la 8, nu s? creasc? a?a cum se anun?? acum.

Olariu l-a somat ieri pe primar s? nu pun? pe ordinea de zi proiectul de hot?râre privind cre?terea pre?ului la serviciul de salubritate.

”Din pres? am aflat c? se discut? la nivelul Consiliului de Administra?ie de la EcoSalubritate despre cre?terea pre?ului pe persoan?, de la 13 lei la 18 lei. Este o abordarea gre?it?. Îl aten?ionez pe primarul Dumitru Pantazi s? nu avizeze pozitiv o asemenea propunere, pe care ulterior s? o trimit? consilierilor locali. Eu propun înfiin?area unei comisii la nivelul CL, care s? analizeze activitatea de acolo. Trebuie v?zut care sunt costurile de transport ?i depozitare, cheltuielile salariale ?i m?surile întreprinse de conducerea societ??ii pentru sc?derea cheltuielilor”, a spus consilierul Sorin Olariu.

Sursa

Comentarii

comentarii