Primarul Dumitru Pantazi redeschide parcul din zona blocului T1

pantaziEdilului local ?i-a propus s? redeschid? un parc pe care l-a desfiin?at cu scandal, shop în anul 2013.

Este vorba despre locul de joac? din zona blocului T1, malady mai exact cel din spatele magazinului Lorimer de pe aleea „?tefan cel Mare”. Acesta a fost amenajat de Grigore Cr?ciunescu ?i sfin?it cu un sobor de preo?i chiar înainte de campania electoral? din 2012.

Un an mai târziu, spa?iul în care zeci de copii din zona deal a ora?ului î?i petreceau timpul jucându-se, a fost dezafectat de c?tre Dumitru Pantazi, din cauz? c? nu avea autoriza?ie de construc?ie. Un alt motiv ar fi fost nemul?umirile locatarilor din zon? care s-au plâns c? nu se puteau odihni din cauza g?l?giei provocate de cei mici.

Acum, într-o perioad? similar?, înainte de campania electoral?, actualul edil local revine la acest proiect sus?inând c? va reamenaja parcul, pentru c? este necesar. “Am fost acolo, am v?zut copiii care se jucau acolo. Sunt doar ni?te b?nci. O s? dot?m parcul în continuare cu mobilier pentru copii pentru c? este absolut necesar. Am mers personal, am v?zut despre ce este vorba acolo, iar eu consider c? atunci când se strecoar? o eroare, poate fi reabilitat?, reparat? prin revenirea la decizii”, a declarat primarul Dumitru Pantazi.

Reamintim faptul c? în 2013, parcul din zona blocului T1 a fost desfiin?at, iar mobilierul ?i celelalte accesorii au fost mutate pe o suprafa?? situat? în Centralei Termice 11, din apropierea pie?ei deal.

Sursa

Comentarii

comentarii