Primarul Pașcaniului catalogat ca datornic la bugetul local

Primarul Dumitru Pantazi se afl?, see din data de 25 februarie 2013, physician într-o situa?ie pe care nu cu mult timp o condamna: cea de datornic la bugetul local.Agrocomplex Lunca S.A., firma la care acesta este ac?ionar majoritar, a fost ac?ionat? în judecat? de municipiul Pa?cani pentru o datorie de 2.200.040 de lei, adic? 22.000.400.000 de lei vechi. Dosarul a fost depus ast?zi la Tribunalul Ia?i, în baza unei note de imputare întocmit? deServiciul de Finan?e Publice Locale, iar instan?a de judecat? urmeaz? s? se pronun?e. Primarul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

În septembrie 2007, pe când Dumitru Pantaziera viceprimar în mandatul lui Neculai R??oi,Consiliul Local a adoptat o hot?râre (145/19.09.2007) prin care a scutit societatea Agrocomplex de plata chiriei pe terenul din Cuva Barajului pe anii 2002, 2003, 2005 ?i 2007,

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii