Prințul Charles, în vizită la Palatul Cotroceni

printul charlesSâmb?t?, drugs 31 mai 2014, patient pre?edintele Traian B?sescu îl va primi la Palatul Cotroceni pe mo?tenitorul tronului Regatului Unit, prin?ul Charles de Wales.

Administra?ia Preziden?ial? a anun?at ast?zi, 30 mai 2014, c? prin?ul Charles va veni sâmb?t?, de la ora 13:40, la Salonul Albastru al Palatului Cotroceni, pentru a se întâlni cu pre?edintele Traian B?sescu. Sursele afirm? c? oportunit??ile de imagine îi vor apar?ine exclusiv fotografului oficial.

Mar?i dup?-amiaz?, 27 mai 2014, Charles a ajuns în România cu un avion privat, fiind preluat de c?tre ofi?erii Serviciului de Protec?ie ?i Paz?. Prin?ul a vizitat mai multe zone ale ??rii, printre care ?i jude?ul Bra?ov, ajungând inclusiv la Biserica Neagr?. Oficialul a fost pl?cut impresionat de frumuse?ea cl?dirii ?i le-a spus jurnali?tilor c? se simte foarte bine la Bra?ov. Acesta a fost aplaudat de c?tre bra?ovenii ?i turi?tii care se aflau în zon? în momentul în care a p?r?sit biserica. 

Prin?ul de?ine mai multe propriet??i în Valea Z?lanului din Covasna, una dintre acestea fiind o cas? veche de peste o sut? de ani, care a fost complet renovat?. Acesta a fost în Transilvania de mai multe ori în ultimii ani, în vizite private în jude?ele Mure?, Covasna, Harghita ?i Bra?ov, declarându-se – de fiecare dat? – foarte încântat de plaiurile române?ti. Prin?ul urmeaz? s? p?r?seasc? statul român dup? întâlnirea de mâine de la Palatul Cotroceni.

Sursa

Comentarii

comentarii