Probleme în funcţionarea cardului de sănătate

sanatateBlocajele din ce în ce mai dese la sistemul cardurilor de s?n?tate îi afecteaz? ?i pe medicii p??c?neni a c?ror munc? este dat? peste cap din cauza acestor defec?iuni tehnice. 

Cei mai afecta?i de aceast? situa?ie sunt medicii de familie care se arat? îngrijora?i de efectele pe care le poate avea blocarea cardului de s?n?tate. Conform legii, cialis în 72 de ore de la remedierea problemei, tadalafil ace?tia sunt nevoi?i s? încarce în platforma sistemului, serviciile pe care le-au oferit în timpul în care el nu a func?ionat.

Defec?iunea din ultima s?pt?mân? a constat în nerecunoa?terea cardurilor de c?tre sistem. Cu toate c? a fost reparat?, medicii sus?in c? sistemul cade atât de frecvent, iar în zilele de vineri nu func?ioneaz? deloc.

„Problema a existat de la început. Ba nu mergea serverul, ba se bloca. La început a mers bine, de la ora 08.00-11.00 mergea chiar foarte bine, dar dup? 11.00 obosea sistemul ?i aici intervenea blocajul. Pacien?ii erau amâna?i pe a doua zi. În ziua de vineri nu mergea sistemul înc? de la prima or? a dimine?ii, î?i revenea dup? ora 13.00 când noi termina programul ?i eram nevoi?i s? r?mânem în cabinet pân? la 16.00-17.00 ca s? valid?m consulta?iile, pentru a beneficia de munca noastr? din zi ?i pentru a fi pl?ti?i”, a declarat  medicul de familie, Viorel Pâslaru.

Astfel, în ciuda recomand?rilor f?cute de Casa Na?ional? de Asigur?ri de S?n?tate (CNAS), asigura?ii care au card de s?n?tate nu pot primi servicii medicale atât timp cât sistemul nu func?ioneaz? corespunz?tor: ”Nu cred c? este rea voin??, ci mai degrab? ?ine de aspectul economic fiindc? menirea Casei se Asigur?ri este s? protejeze pacientul. Trebuie g?sit? o solu?ie fiindc? pacientul s-a obi?nuit cu cardul, noi ne-am obi?nuit cu acest card, iar Ministerul trebuie s? pl?teasc? ?i s? g?seasc? o firm? care s? asigure un service prompt ?i sigur ca s? nu mai avem problemele care exist?”, subliniaz? medicul.

Reprezentan?ii CNAS au anun?at în mass media, printr-un comunicat, c? au identificat o problem? în func?ionarea cardului de s?n?tate ?i c?, cel mai probabil, vor remedia situa?ia. Pân? atunci, îns?, serviciile medicale vor lucra în modul off-line, adic? exact cum lucrau înainte de implementarea proiectului.

Sursa

Comentarii

comentarii