Problemele financiare, principala prioritate pentru candidații PNL

logo pnlMarius Pintilie, medicine candidatul PNL la func?ia de primar al Pa?caniului, ask a precizat într-o declara?ie de pres?, online c? problemele cet??enilor referitoare la fondul financiar, va fi punctul forte în mandatul s?u.

Acesta a dat de în?eles c?, pân? în momentul actual aceste chestiuni au fost tergiversate, iar administra?ia local? nu ?i-a f?cut corect datoria.

Marius Pintilie a precizat cu privire la mandatul s?u de consilier local c? a fost deseori sesizat de c?tre cet??enii din suburbii c? întâmpin? probleme cu eliberarea titlurilor de proprietate. „Am observat în cei 4 ani în care am fost consilier local, foarte multe probleme ale p??c?nenilor legate de fondul funciar. În toate suburbiile de pe lâng? Pa?cani, dar ?i cartiere, oamenii ne-au povestit c? sunt probleme cu eliberarea titlurilor de proprietate. A? vrea s? v? informez c? organiza?ia PNL Pa?cani î?i propune pentru urm?torii 4 ani de zile s? se implice în mod deosebit în rezolvarea acestor probleme”, a declarat Marius Pintilie.

Paul Apostol, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani a declarat c?, în prezent, mai sunt circa 2.000 de titluri de proprietate de eliberat.

Sursa

Comentarii

comentarii