Producătorii de tutun spun că şi-ar putea închide pentru o vreme fabricile

tigaraFabrican?ii sus?in c? au nevoie de cel pu?in ?ase luni pentru a schimba pachetele de tutun, pharm dar ?i liniile de produc?ie.

Reprezentan?ii industriei de ?igarete spun c? nu ?tiu cum arat? proiectul de lege prin care va fi transpus? Directiva european? a tutunului, ask care va intra în vigoare la 20 mai 2016. Conform directivei, compozi?ia amestecului de tutun va fi modificat? iar pachetele de ?ig?ri vor trebui s? aib? avertismente de s?n?tate pe 65% din suprafa??.

În aceste condi?ii, produc?torii sus?in c? au nevoie de jum?tate de an ca s? se adapteze noilor cerin?e.

„Dac? legea va fi gata la 20 mai, noi vom putea fi gata cu produsele conforme cam de Cr?ciun. Risc?m o criz? a ?igaretelor legale în perioada verii, pentru c? este perioada de vârf”, spune Gilda Lazar, reprezentant produc?tor de ?ig?ri.

R?spunsul Ministerului S?n?t??ii este ferm.

„Decizia unanim? a fost c? aceast? directiv? va fi transpus? la termenul prev?zut, respectiv 20 mai 2016, iar to?i produc?torii de tutun pot solicita informa?ii privind implementarea acestei directive”, declar? Mihaela T?nase, consilierul ministrului S?n?t??ii.

Noile cerin?e din industria tutunului înseamn? cheltuieli suplimentare de pân? la 35 de milioane de euro, sus?in cei trei produc?tori de ?igarete din România. Cei mai mul?i bani vor fi aloca?i pentru adaptarea utilajelor ?i pentru schimbarea pachetelor.

„Ma?in?ria din dreapta mea fabric? peste 140 de mii de ?igari într-o singur? zi. Produc?torul spune c? dac? nu se ajunge la amânarea aplic?rii directivei tutunului, atunci întreaga fabrica s-ar putea opri”, relateaz? Laura Culi??, reporter Digi24.

Decizia ar putea avea efecte asupra economiei, spun fabrican?ii, care estimeaz? c? blocarea produc?iei va produce statului un gol de 500 de milioane de euro în dou? luni, ceea ce va genera un deficit bugetar excesiv.

Sursa

Comentarii

comentarii