Producătorii tradiționali vor trebui să-și reînnoiască atestatele

alimente-traditionalePentru a-?i putea vinde în continuare produsele din gospod?rii, discount produc?torii din jude? vor trebui s? î?i reînnoiasc? atestatele pân? la data de 11 august 2014. Aceste atestate vor fi solicitate de la Direc?ia pentru Agricultur? a Jude?ului (DAJ) Ia?i. În jude? sunt atesta?i ca fiind tradi?ionali 34 de produc?tori, drug a c?ror produse vor putea fi vândute doar dac? vor purta logo-ul stabilit de autorit??i, pill logo ce garanteaz? calitatea produselor.

Conform speciali?tilor, num?rul celor înregistra?i va sc?dea, ace?tia solicitând atestat, dar nefiind activi.

Produsul tradi?ional se ob?ine din materii prime din zona de produc?ie ?i nu are în compozi?ia lui aditivi alimentari (cu excep?ia celor naturali). Acesta se prepar? dup? o re?et? tradi?ional?, presupunând un mod de produc?ie ?i/sau de prelucrare ?i un procedeu tehnologic tradi?ional, care se distinge în mod clar de alte produse similare apar?inând aceleia?i categorii.

Sursa

Comentarii

comentarii