Profesorii au învățat metode noi de predare a matematicii

LUNCA-PASCANI-SPECTACOL-DE-ZIUA-EROILOR-560x390Profesorii de la o ?coal? din Pa?cani au înv??at metode noi de predare a matematicii, malady elevilor. Totul a avut loc în cadrul unui schimb de exeprien?? între unitatea de înv???mânt din Lunca ?i o ?coal? din Fran?a.

Activit??i derulate la ?coala Gimnazial? Lunca Pa?cani pentru profesori, for sale finan?ate din bugetul proiectului Erasmus +. Trei profesori de la ?coala Gimnazial? Lunca Pa?cani au participat la întâlnirea din Fran?a, tadalafil în cadrul proiectului  ,,Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe)”, care a avut loc în perioada 14 – 20  iunie, în Bretigny sur Orge la ?coala Joliot Curie.

“Activit??ile desf??urate la ?coala Joliot Curie – ?coala partener? din Fran?a, în cadrul  proiectului Erasmus+, au fost deosebit de interesante ?i atractive având ca tem? ,,Înv??area matematicii prin art?”. Profesorii francezi ne-au oferit o bogat? ?i frumoas? experien??, pe care ne-am propus s? o valoriz?m la ?coala noastr?. Activit??ile deosebite la care am participat (workshop-uri, participare la activit??i de înv??are “matematica prin art?”, vizitarea expozi?iei de art? a pictorului elve?ian Paul Klee din cadrul Centrului Pompidou, vizitarea gr?dinei ?i a palatului Versailles) au avut drept scop identificarea de materiale din via?a cotidian?, utile în orele de matematic?”, au precizat cei implicati in proiect.

Coordonatoarea proiectului din Fran?a, Stéphanie Vallin-Livolsi împreun? cu profesorii francezi au sus?inut la clase activit??i interesante ?i atractive despre utilizarea simetriei în realizarea vitraliilor ?i prezent?ri de documentare despre simetria întâlnit? în arta francez?.
“Am participat la workshop-uri urm?rind utilizarea geometriei în operele marilor pictori ?i modalit??ile prin care aceasta poate fi utilizat? de c?tre elevi în realizarea unor lucr?ri plastice, sau în orele de matematic?, astfel încât înv??area sa fie u?oar?, nefor?at?, atractiv?. Echipa României a participat al?turi de elevii francezi din clasele primare la ateliere de crea?ie utilizând informa?iile acumulate.
A fost de fapt un schimb de bune practici pe acest? tem?  între cei doi parteneri ai proiectului: Fran?a ?i România. Activit??ile au fost judicios planificate, în concordan?? cu planul stabilit de participan?ii la proiect, într?o atmosfer? de deschidere, respect ?i colaborare, ce a favorizat schimbul de idei.
Modul de desf??urare al acestora a contribuit la atingerea obiectivelor stabilite. Organizatorii au manifestat o implicare remarcabil?  ?i o aten?ie deosebit?  pentru nevoile tuturor participan?ilor. Urmeaz? ca schimbul acesta de experien?? s? fie valorizat prin aplicarea proiectului cu tema ,,Înv??area matematicii prin art?” cu elevii din ?coala noastr?”, a conchis prof. Mariana Adavidoaiei.

Comentarii

comentarii