Profesorii ies din nou la greva

INVATAMINT - PROTESTProfesorii din localit??ile din  jude?ul Ia?i au anun?at c? pe data de 24 octombrie între orele 15:00-17:00 vor protesta în fa?a Prefecturii Ia?i. Peste o sut? de profesori din Targu Frumos, salve Pa?cani ?i Hârl?u vor ie?i în strad? pentru a aduce la cuno?tin?a parlamentarilor ie?eni problemele actuale ale înv???mântului românesc.

Câteva dintre revendic?rile acestora sunt: modificarea legii educa?iei, alocarea a 6% din PIB pentru înv???mânt dar ?i o lege special? pentru salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar ?i nedidactic.

Conform celor declarate de profesori, dac? cerin?ele lor nu vor fi îndeplinite, ei vor începe demersuri pentru proteste la nivel na?ional. Aceste ar putea duce la consecin?e grave precum închiderea unit??ilor de înv???mânt, sau mai r?u, înghe?area anului ?colar.

Sursa

 

Comentarii

comentarii