Profesorii vor şti înainte să intre în clasă dacă elevii şi-au făcut temele

tableta la scoalInten?ia Ministerului Educa?iei Na?ionale (MEN) de a introduce manualele digitale, hospital va dezvolta sistemul de înv???mânt românesc. Ministrul Educa?iei, purchase Remus Pricopie, a declarat cu ocazia semn?rii unui parteneriat cu Google, c? introducerea managementului digital al clasei va permite profesorilor s? afle, înainte de a intra la ore, dac? elevii ?i-au f?cut tema ?i s? se comporte în consecin??.

„Am încurajat toate firmele care au reprezentan?? în România, dar ?i pe cele române?ti s? construiasc? al?turi de noi ?coala viitorului sau clasa viitorului. Ieri am v?zut un raport în care tinerii din România sunt pe primul loc la acces, pe baza telefonului, la internet. Ceea ce poate s? fie ?i bine ?i poate s? fie ?i r?u. Pentru c? accesul necontrolat, nedirec?ionat c?tre materiale educa?ionale ar putea s? fac? mai mult r?u decât bine. Ne-am propus introducerea acestor mijloace în clas? – table digitale, lec?ii digitale, managementul digital al claselor ?i al ?colilor”, a declarat Remus Pricopie.

Google ?i MEN au semnat un parteneriat la nivel na?ional ce are ca obiectiv facilitarea accesului elevilor ?i profesorilor români la noi tehnologii, contribuind astfel la cre?terea calit??ii actului de înv??are. Proiectul se va desf??ura în mai multe etape ?i este structurat pe trei componente. În primul rând, Google pune la dispozi?ie, gratuit, suita de aplica?ii Apps for Education tuturor unit??ilor de înv???mânt din România interesate s? o implementeze. Astfel, to?i elevii ?i studen?ii din aceste institu?ii de înv???mânt vor putea folosi gratuit unelte colaborative de genul foilor de calcul tabelar (Google Sheets), prezent?rilor online (Google Slides) sau documentelor partajate (Google Docs), precum ?i alte aplica?ii consacrate, precum YouTube, Google Maps, Google Hangouts ?i multe altele. O alt? component? a proiectului este programul de dezvoltare profesional? a cadrelor didactice din întreaga ?ar?. Acesta î?i propune instruirea unui num?r considerabil de profesori în folosirea resurselor ?i a aplica?iilor online. Se urm?re?te astfel formarea unui nucleu de cadre didactice (Google Educators Group) care s? sus?in? adoptarea tehnologiilor digitale de înv??are.

Sursa

Comentarii

comentarii