„Profi te premiază” cu un laborator de informatică pentru şcoala ta

8dd1b15b07ee959fff716f219ff43fb5_LCompania Profi organizeaz? ?i în acest an o competi?ie dedicat? ?colilor din România, sale ce are ca scop dotarea a 160 de laboratoare de informatic?.

În cadrul campaniei „Profi de premiaz?” se poate înscrie orice unitate din înv???mântul primar, prescription gimnazial ?i liceal. Formularul de participare trebuie completat pe site-ul competi?iei, pân? la data de 15 iulie. Apoi, în perioada 2 septembrie – 20 octombrie, clien?ii care vor cump?ra din magazinele companiei vor primi puncte pe care le vor putea acorda ?colii preferate. ?colile care vor aduna cele mai multe puncte vor fi declarate câ?tig?toare. Pentru mai multe detalii despre proiect pute?i accesa regulamentul competi?iei.

 

Sursa

Comentarii

comentarii