Profit de zece ori mai mic pentru cea mai mare firmă din Pașcani

gruia_stoica_400_300Electroputere VFU Pa?cani, pills de?inut? de omul de afaceri Gruia Stoica, patient a raportat anul trecut o cifr? de afaceri de 47,4 milioane lei fa?? de 38,8 milioane lei cu un an în urm?.

Fostul Remar Pa?cani a adus anul trecut un profit „sub?ire” în „buzunarul” controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Electroputere VFU Pa?cani a realizat o cifr? de afaceri 47,4 de milioane de lei în 2015 fa?? de 38,8 milioane de lei în urm? cu doi ani. Totu?i, comparativ cu datele din 2013, indicatorul înregistrat anul trecut reprezint? doar 43% din afacerile derulate în urm? cu trei ani, când compania înregistra o cifr? de afaceri de 109 milioane lei. Mai mult decât atât, afacerile raportate pentru 2015 de Electroputere VFU Pa?cani nu sunt la „în?l?imea” celor stabilite în Bugetul de Venituri ?i Cheltuieli (BVC). Pentru anul trecut, conducerea firmei ?intea o cifr? a afacerilor de 75 de milioane de lei, dintre care 20% s? fie asigurat din exporturi.

„Afacerile se deruleaz? în principal pe pia?a produselor ?i serviciilor în domeniul materialului rulant. Companiile din domeniul materialului rulant se caracterizeaz?, de obicei, printr-un grad de dependen?? foarte mare fa?? de comenzile emise de c?tre SN CFR C?l?tori”, preciza conducerea societ??ii într-un raport anual anterior, transmis c?tre pia?a de tranzac?ionare RASDAQ.

Profit de zece ori mai mic

Între timp, odat? cu desfiin?area acestui segment al Bursei de Valori Bucure?ti (BVB), Electroputere VFU Pa?cani a ales s? se delisteze ?i s? nu întreprind? demersuri pentru listarea ac?iunilor pe un sistem alternativ de tranzac?ionare.
Dac? în urm? cu doi ani societatea a raportat pierderi de circa 24 de milioane de lei, la 31 decembrie 2015 fostul Remar Pa?cani a fost pe „plus”, profitul net fiind de aproximativ 235.000 lei. Comparativ cu situa?ia din 2013, profitul înregistrat în 2015 este îns? de aproape zece ori mai mic. Pe de alt? parte, în decurs de un an, num?rul salaria?ilor societ??ii s-a redus cu aproape 50 de persoane: de la 739 de persoane în 2014, la 690 anul trecut.
Potrivit hot?rârilor Adun?rii Generale Extraordinare a Ac?ionarilor Electroputere VFU din 20 noiembrie 2015, concedierea de personal a fost decis? în scopul rentabiliz?rii situa?iei financiare a societ??ii, raportat? la contractele ?i comenzile înregistrate. În intervalul 2014-2015, Electroputere VFU a reu?it s? î?i diminueze datoriile cu aproape 24 de milioane de lei, valoarea acestora fiind de 93,9 milioane lei la finele anului 2015. În cel mai recent bilan?, societatea a declarat c? a realizat venituri în avans în cuantum de 22,6 milioane de lei.
Finan?are de 21 milioane lei

În luna mai a acestui an, cu prilejul Adun?rii Generale Ordinare a Ac?ionarilor (AGOA) Electroputere VFU, de?in?torii de titluri emise de societate au aprobat cu unanimitate de voturi hot?rârea Consiliului de Administra?ie (CA) privind cesionarea sumei de aproximativ 1,2 milioane de euro c?tre Grup Feroviar Român, societate care de?ine pachetul majoritar de ac?iuni la fostul Remar Pa?cani. Tot atunci, ac?ionarii au decis în unanimitate ca firma s? contracteze o finan?are în sum? cumulat? de pân? la 21 de milioane de lei ?i au împuternicit CA pentru a negocia cu Raiffeisen Bank termenii, condi?iile de creditare, valoarea, durata ?i garan?iile necesare acestui credit. De asemenea, în AGOA din mai 2016, ac?ionarii au mai aprobat hot?rârea CA privind vânzarea Complexului Agrozootehnic Valea Seac?, în suprafa?? de 90.974 de metri p?tra?i.

Sursa

Comentarii

comentarii