Program de activităţi la Colegiul "Unirea" din Paşcani

unireaPentru perioada 18-22 aprilie, rx când va fi s?pt?mâna “?coala Altfel”, sovaldi sale la Colegiul “Unirea”, s-a constituit un program de  activit??i în jurul c?rora, elevii, împreun? cu profesori coordonatori ?i colaboratori, vor construi echipe de proiect. În cadrul acestor activit??i vor fi ?i colaboratori din rândul p?rin?ilor sau invita?i speciali din diferite domenii de activitate.

Iat? lista activit??ilor ce se vor desf??ura la Colegiul CF Unirea Pa?cani:

1. Cu drag, printre cuvinte – Club lectur?;

2. Suntem diferi?i, dar totu?i la fel – Tradi?ii ?i obiceiuri pascale – Activitate de proiect CAEJ  colaborator: Liceul Special Moldova, Tg Frumos;

3. Alimenta?ia s?n?toas? –Dezbatere ?i ateliere de cooking; collaborator: Asocia?ia de P?rin?i Unirea;

4. Merit? s? a?tep?i – Dezbatere. Invitat Ierhan Genu?a, reprezentant ONG

5. Cel mai bun mecanograf – concurs;

6. Valorile familiei în societatea contemporan? – Conferin?? duhovniceasc?. Colaborator: ATOR Pa?cani;

7. Mi?carea înseamn? via?? – Sport în aer liber. colaborator – Clubul “Mi?carea înseamn? via??” Pa?cani;

8. Bunele maniere în trecut ?i ast?zi – Dezbatere/ lectorat;

9. România ?i Republica Moldova – dou? state cu aceea?i istorie, limb?, tradi?ii… – conferin?? ce va avea loc la Clubul Copiilor. Invitat – prof. univ.Ion Berghia, membru al Uniunii Scriitorilor din Basarabia, pre?edinte al Asocia?iei Culturale Basarabia ?i Bucovina, filiala C. Stere, Ia?i;

10. Quilling de Pa?te. Ateliere de crea?ie ?i exerci?ii practice. Colaborator –  Asocia?ia de P?rin?i Unirea.

11. Împreun? în clas?, împreun? pe terenul de sport – Competi?ii sportive profesori vs elevi;

12. Cuvinte care dor ?i ucid – Dezbatere, lectorat privind con?tientizarea efectelor fenomenului de bullying în ?coal?;

13. S?pt?mâna Por?ilor Deschise la Univ. AI. I. Cuza/ Univ, St. cel Mare SV – Vizit? universit??i.

14. Monumente istorice ?i religioase – Excursie laTg Neam? ?i Piatra Neam?;

15. Jocuri interactive,jocuri ale min?ii.

16.  Excursie la Palatul I. Cuza, Ruginoasa;

17. Vizit? la agen?i economici/ ISU;

18. Job Shadow Day 2016 – Program de familiarizare cu pia?a locurilor de munc?. Colaborator-  JA Romania, Comunitatea de afaceri local?.

18. Patrula ECO. Eco?coala, LeAF – Dezbatere ?i activit??i pe teme ecologice.

19. Chants, sons sur scène – Concurs de cântec în limba francez?.

Comunicat de pres? emis de Elena Raicu, purt?tor de cuvânt al Colegiului CF Unirea Pa?cani

Sursa

Comentarii

comentarii