Programul Euro 200 – acte și condiții necesare achiziționării unui calculator

Programul Euro 200, sovaldi sale referitor la achizi?ionarea unui calculator de c?tre elevii care provin din familii cu venituri mici, pills a intrat din nou în vigoare. Pentru ca elevii s? primeasc? 200 de euro pentru cump?rarea unui calculator ?i s?  poat? depune ulterior dosarele la secretariatul ?colii în care înva??, diagnosis trebuie mai întâi s? îndeplineasc? o condi?ie cu privire la venitul brut care nu trebuie s? dep??easc? 150 de lei pe membru de familie.

Pân? pe 20 aprilie, trebuie depuse cererile la unitatea de înv???mânt la care este înscris elevul, pentru ob?inerea ajutorului aferent cump?r?rii calculatorului. Cererea trebuie s? fie completat? de un p?rinte, tutore sau cur?tor, fiind înso?it? de urm?toarele documente: copie certificate de na?tere copil sau buletin; copii buletine parin?i; copii certificate de na?tere ale fra?ilor; adeverin?? de elev de la alte ?coli cu specifica?ia c? nu a depus dosar pentru EURO 200 – daca este cazul; adeverin?? de venit cu salariul brut pentru luna februarie a anului 2013, tata, mama, s? nu dep??easc? suma de 150 lei pe membru de familie sau cupon de pensie pentru luna februarie; declara?ie Notariat dac? nu lucreaz? membrii familiei ?i cu precizarea c? dispune de restul banilor pentru cump?rarea calculatorului; adeverin?? Prim?rie c? nu are p?mânt; adeverin?? Trezorerie c? nu este privatizat; copii dup? actele care dovedesc bunurile familiei – ma?in?, apartament; anchet? social? prim?rie ?i declara?ie pe propria r?spundere c? nu a mai beneficiat de EURO 200.

În acest an dosarele depuse sunt în num?r mic în compara?ie cu anii trecu?i, deoarece 90 % dintr-o clas? de 30 de elevi au calculator acas? ?i acces la internet.

Sursa

Comentarii

comentarii