Programul instituțiilor de Rusalii

zi_libera_72345200-560x348În acest sfâr?it de s?pt?mâna pe 19 ?i 20 iunie 2016 românii s?rb?toresc Rusaliile, health aceste zile sunt declarate libere la nivel na?ional. De asemenea, look nici b?ncile nu au program cu publicul luni.

Toate institu?iile din Pa?cani vor fi închise luni, 20 iunie de Rusalii. Dac? ave?i treab? la Serviciul Public de Eviden?? al Persoanelor, la Prim?rie sau Finan?e trebuie s? amânan?i pentru ziua urm?toare deoarece nu ve?i g?si pe nimeni s? v? rezolve problemele.

Nici b?ncile din municipiu nu vor fi deschise a doua zi de Rusalii, conform anun?urilor de pe site-urile institu?iilor. Vor fi avea program cu publicul doar unit??ile bancare din incinta centrelor comerciale. Dac? întâmpina?i probleme urgente pute?i apela serviciul de asisten?? telefonic? disponibil non stop a fiec?rei sucursale în parte.

?i elevii vor avea un week-end prelungit cu câteva zile înainte de vacan?a de var?. Luni, 20 iunie nu se înva??. De asemenea, cabinetele medicale din ambulatoriul Spitalului Municipal vor fi închise, îns? va func?iona non stop Compartimentul de Primiri Urgen?e.

Magazinele dar ?i supermarketurile din Pa?cani vor fi deschise de Rusalii ?i vor avea program normal.

Men?ion?m c? ?i la Târgu Frumos ?i Hîrl?u institu?iile publice, ?colile ?i b?ncile vor fi închise a doua zi de Rusalii.

Conform legii, angaja?ii care vor lucra în zile libere legale, vor primi o zi liber? în urm?toarele 30 de zile sau compensa?ii din partea angajatorului. Pân? la sfâr?itul anului românii vor mai beneficia de 5 zile libere, patru dintre ele fiind programate în timpul s?pt?mânii, dup? cum urmeaz?:

Adormirea Maicii Domnului – 15 august, într-o zi de luni
Sfântul Andrei – 30 noiembrie, într-o zi de miercuri
Ziua Na?ional? a României – 1 Decembrie, într-o zi de joi
Prima ?i a doua zi de Cr?ciun – 25 ?i 26 decembrie, în zilele de duminic? ?i luni.

Sursa

Comentarii

comentarii