Programul „Şcoala altfel” este susţinut de Poliţie

politiaPoli?i?tii din cadrul poli?iei de proximitate au desf??urat 3 serii de activit??i educativ-preventive, hospital în cadrul programului ?coala Altfel: „S? ?tii mai multe, drugs s? fii mai bun”.

Astfel, discount între orele 09:30-10:30, la Gr?dini?a cu Program Prelungit nr. 3 Pa?cani, celor 87 de pre?colari le-au fost prezentate no?iuni elementare, pe care micii pietoni trebuie s? le cunoasc?, principalele indicatoare rutiere, precum ?i no?iuni pe linie de delincven?? juvenil?. La activitate au mai fost prezente 7 cadre didactice ?i directorul unit??ii.

Între orele 09:00-11:00, la sediul Poli?iei mun. Pa?cani a fost organizat?„Ziua Por?ilor Deschise”, peste 90 elevi din clasele a II-a A ?i D ?i clasa a III-a B de la ?coala Gimnazial? „Iordachi Cantacuzino” Pa?cani  venind în vizit? ?i fiindu-le prezentate principalele atribu?ii ale poli?i?tilor, precum ?i autospeciale din dotarea poli?iei rutiere. De asemenea, ace?tia au fost informa?i cu privire la modul de utilizare a componentelor laboratorului mobil criminalistic ?i au au efectuat împreun? cu poli?i?tii criminali?ti probe practice.

Între orele 11:30-13:30, poli?i?tii de proximitate p??c?neni  împreun? cu cei din cadrul Centrului Regional Ia?i al Agen?iei Na?ionale Împotriva Traficului de Persoane au participat la cea de-a treia activitate din cadrul Proiectului „Fiin?ele umane nu au pre?!” intitulat? „M? implic în via?a copilului meu”, ce aavut loc la ?coala Gimnazial? Valea Seac?, unde a fost prezentat? o scenet? pe tema traficului de persoane. Ulterior, elevilor le-au fost transmise informa?ii  privind diversele forme ale traficului, cauze generatoare ?i urm?ri ale acestui fenomen, activitatea finalizându-se cu un joc în care au fost angrena?i elevi, profesori, coordonatori de proiect, poli?i?ti, p?rin?i, fo?ti elevi ?i preotul paroh, care a avut drept scop con?tientizarea fenomenului ?i necesitatea cooper?rii pentru diminuarea acestuia. La activitate au participat un num?r de 185 elevi ai claselor V-XII, 15 cadre didactice, 10 p?rin?i ?i directorul ?colii Gimnaziale Valea Seac?.

Sursa

Comentarii

comentarii