Proiect de lege privind hărţuirea morală la locul de muncă

[ File # csp10378786, License # 3220605 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / photography33

Hărţuirea morală la locul de muncă va fi sancţionată disciplinar, contravenţional sau penal – prevede un proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor.

Potrivit legii, constituie hărţuire morală la locul de muncă orice comportament care prin caracterul sistematic poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup, punând în pericol activitatea la locul de muncă.

Stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă.

Contravenţia pentru hărţuirea morală la locul de muncă săvârşită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnităţii unui alt angajat, se pedepseşte cu amendă de la 10 la 15 mii de lei.

Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Comentarii

comentarii