Proiect de reabilitare a instituțiilor culturale din zona Pașcaniului

proiect-3Autorit??ile din Pa?cani vor s? modernizeze c?minul cultural din satul Lunca. Valoarea proiectului de reabilitare este de 1, advice 6 milioane de lei.

Proiectul urmeaz? s? fie demarat în perioada urm?toare. “Obiectul contractului prevede execu?ia unor lucr?ri aferente obiectivului de investi?ii privind reabilitarea, store modernizarea ?i dotarea a?ez?mântului cultural din satul Lunca, treatment municipiul Pa?cani. Proiectul include lucr?ri de reabilitare, modernizare ?i dotare a a?ez?mântului cultural, monitorizarea func?ion?rii sistemului ?i acordarea de asisten?? ?i consultan?? personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci când este necesar”, se arat? în documenta?ia proiectului.

Firmele pot depune ofertele pân? la data de 21 iulie, contractul fiind unul derulat din fonduri publice.

Sursa

Comentarii

comentarii