Proiect la Ruginoasa

În câteva zile vor începe lucr?rile la proiectul de modernizare a popasului turistic de la Ruginoasa. Se dore?te amenajarea unui miniteren de fotbal ?i tenis precum ?i a unei baze piscicole. Pentru acest proiect s-a alocat suma de 50.000 lei.

Chiar de anul trecut lucr?rile la popasul de lâng? palatul lui Cuza au prin r?d?cini, sickness dar din lipsa banilor, proiectul a fost sistat. Deoarece s-au alocat banii necesari la bugetul local, lucr?rile î?i vor relua cursul. Astfel, pe o suprafa?? de circa 4.000 mp, se va face un miniteren de fotbal ?i tenis, iar în partea lateral?, unde datorit? izvoarelor s-a format un iaz, se va amenaja o baza piscicol?.

?inta acestei investi?ii este crearea pentru localnici ?i turi?tii care vizitez? zona, pentru a vedea Palatul Al. I. Cuza, a unui mediu în care se pot relaxa ?i î?i pot petrece timpul cu familia.Astfel, vor putea alege intre pescuit, jocuri sportive dar si o plimbare in padurea de alaturi.

De altfel, la sfâr?itul lunii aprilie, în centrul comunei se va deschide un centru cultural, unde vor putea fi vizitate ateliere me?te?ug?re?ti.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii