Proiecte dezbătute în ședința Consiliului Județean

imprumut-baniS?pt?mâna aceasta va avea loc ?edin?a Consiliului Jude?ean (CJ) în care vor fi dezb?tute o serie de proiecte de hot?râre, medical printre care ?i câteva proiecte privind reabilitarea unor centre speciale aflate în subordinea Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ie a Copilului (DGASPC) Ia?i.

Proiectele analizate vizeaz? reabilitarea Centrului de Servicii Sociale din zona Bucium, sovaldi sale a Centrului de Plasament “Sf. Stelian” Pa?cani, precum ?i a unui c?min din localitatea Budai, de lâng? ora?ul Podu Iloaei. Valoarea investi?iei la centrul din Bucium ar urma s? fie de circa 10,5 milioane de lei, durata execu?iei fiind de 24 luni. Valorea investi?iei privind centrul social din Pa?cani se ridic? la 4,1 milioane de lei, lucrarea urmând a fi executat? în 15 luni. Reabilitarea centrului din localitatea Budai are o valoare de 2,7 milioane de lei, lucrarea urmând a fi executat? în 24 luni.

Centrul social Bucium asigur? serviciul de asisten?? socio-psiho-educativ? ?i g?zduire pentru copiii din mediul rural expu?i riscului social ca ?i servicii pentru copii supradota?i, în vederea valorific?rii poten?ialului cognitiv ?i creativ, pentru prevenirea abandonului ?colar prin asigurarea unor servicii sociale pentru copii ?i familiile acestora. Centrul Bucium asigur? în prezent asisten?? pentru 134 de copii cu vârste cuprinse între 2 ?i 18 ani”, se arat? în proiectul de hot?râre al CJ Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii