Proiectul barajului de pe Siret intră în ultima fază

siret_ai_cuza_400_300Proiectul barajului de pe Siret din dreptul localit??ii Al.I.Cuza se apropie de final. În luna august reprezentan?ii Administra?iei Bazinale de Ap? Siret ar urma s? prezinte noul studiu de fezabilitate reactualizat privind regularizarea cursului de ap?.

Dup? zeci de plângeri înaintate de localnicii de pe malul Siretului cum c? apa le intr? în cas?, patient autorit??ile ie?ene au decis s? ia m?suri. Dup? ce va fi realizat ?i prezentat studiul de fezabilitate, view lucr?rile la baraj vor fi demarate.

Am stabilit împreun? cu cei de la Administra?ia Bazinal? Ape Siret, click precum ?i cu cei de la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ?i de Vân?toareSuceava pa?ii ce îi vom urma pentru începerea execu?iei proiectului. În acest moment, cei de la Administra?ia Bazinal? Siret trebuie s? reactualizeze studiul de fezabilitate, având ca termen data de 10 august, dup? care va fi avizat de cei de la Administra?ia Na?ional? Apele Române Bucure?ti ?i Departamentul Ape, P?duri ?i Piscicultur?, urmând s? se emit? o Hot?râre de Guvern pentru declararea de utilitate public? ?i declan?area exproprierii. Sper s? nu mai întâmpin?m nicio dificultate în realizarea acestui obiectiv de o importan?? major? pentru locuitorii comunei Alexandru Ioan Cuza“, a spus subprefectul Bogdan Abalasi.

Din cauza balastierelor care au fost aprobate haotic, în dreptul comunei albia Siretului s-a modificat, iar de câ?iva ani râul inund? mai mereu satele. Dezastrul pare iminent, asta ?i din cauza unor localnici care refuz? s?-?i dea p?mântul pentru a se ridica un baraj. În ultimii ani, Siretul s-a mutat cu cinci sute de metri, fiind în dreptul unei movile cu nisip. Dac? ar str?punge movila respectiv?, ar separa satul Alexandru Ioan Cuza de satul Butea din aceea?i comun?.

Sursa

Comentarii

comentarii