Proiectul de buget al Spitalului de Urgență Pașcani, aprobat

Spitalul-de-Urgenta-PascaniConsiliul de administra?ie al Spitalului de Urgen?? Pa?cani a aprobat proiectul de buget pentru anul în curs la începutul s?pt?mânii. Înfiin?area unei noi sec?ii, pharm precum ?i încheierea contractului cu Casa de Asigur?ri vor determina modific?ri ale documentului.

Vineri, troche legislativul local din Pa?cani va dezbate proiectul de buget al Spitalului Muncipal din ora?. Documentul este f?cut la valoarea celui de anul trecut, seek iar veniturile ?i cheltuielile sunt de aproape 30.000.000 lei. Finan?area vine de la Ministrul S?n?t??ii, Casa de Asigur?ri, Consiliul Local Pa?cani ?i venituri proprii ale unit??ii medicale.

Între conducerea unit??ii medicale ?i Prim?rie au avut loc o serie de discu?ii aprinse privind investi?iile ce vor fi f?cute anul acesta la spital. Conducerea unit??ii medicale a solicitat suma de 1,7 milioane de lei pentru acest capitol de la bugetul local, dintre care aproape 500.000 lei pentru un sistem de prevenire a incendiilor. Prim?ria a refuzat acordarea sumei cerute, îns? a promis c? va aloca spitalului banii necesari pentru întocmirea documenta?iilor tehnice.

Sursa

Comentarii

comentarii