Proiectul european de reamenajare nu este suficient pentru Parcul Peștișorul din Pașcani

Viceprimarul Vasile Axinte este nemul?umit cu privire la lucr?rile la reamenajarea parcului „Pe?ti?orul”, medical considerându-le nedemne de o adev?rat? baz? de agrement. Edilul semnaleaz? o serie de lipsuri în proiectul ini?ial care vor trebui acoperite de bugetul local.

„Am demarat activitatea aici la parc. Nu sunt mul?umit de cum arat? acest proiect. De ce? Se fac ni?te alei prin spa?iile verzi ?i am constatat ast?zi c? în unele locuri nu este prev?zut iluminatul, search nu sunt prev?zute b?nci, pe care cel care se plimb? s? se a?eze ?i s? se relaxeze la aer curat. Acestea trebuie s? le facem noi din buget propriu, fiind lucr?ri neeligibile. Mobilierul stradal de asemenea trebuie achizi?ionat tot de noi pentru c? nu este prev?zut în acest program. Ce este prev?zut în proiect este s?r?c?cios, câteva b?nci pe ici pe colo. Nici vorb? de vreun loc de joac? pentru copii sau de aparatur? de fitness pe adul?i, nici luciul de ap? al lacului, care pentru a fi transformat într-un lac la standarde europene trebuie s? sufere unele lucr?ri care vor fi decontate tot de la bugetul local, îns? nu acum deoarece nu sunt bani.” a explicat Vasile Axinte pentru un post de televiziune local.

Lucr?rile de reamenajare a parcului „Pe?tisorul” fac parte din Planul de Dezvoltare a Zonei Vale, investi?ie total? estimat? la circa 6 milioane de euro din fonduri europene ?i cofinan?are local?. Câ?tig?torul licita?iei, SC Iasicon SA sus?ine c? lucr?rile lor fi finalizate pân? în prim?vara anului viitor, costurile investi?iei fiind de aproape 2,5 milioane de lei, din care 500.000 lei pentru mobilier urban.

Sursa

Comentarii

comentarii