Proiectul „Ucenicul” la Spitalul Municipal Pașcani

ucenicul-la-spitalul-din-pascani-560x390

Un liceu din Pa?cani deruleaz? de câ?iva ani un proiect inedit în rândul elevilor. Cei din ultimii ani de studiu au ocazia s? vad? cum e o zi de munc? la o institu?ie. Ei v?d care este circuitul ?i a?a se pot decide mai u?or s? urmeze facultate în domeniu. De câteva zile, prostate spitalul municipal “g?zduie?te” câ?iva elevi.

În ultimii nou? ani, generic elevi de la Colegiul Na?ional „Mihail Sadovenu” din Pa?cani se înscriu în cadrul proiectului educa?ional de orientare ?colar? ?i profesional? a tân?rului absolvent de liceu “Ucenicul”. De la începutul acestei s?pt?mâni pân? pe 23 iulie, 25 de elevi care din toamn? intr? în clasa a XII a petrec câteva ore pe zi în anumite sec?ii din cadrul Spitalului de Urgen?e Pa?cani.

Prin participarea la un astfel de proiect se are în vedere formarea continu? a viitorului absolvent, optimizarea procesului de orientare ?colar? ?i profesional?, prin cunoa?terea meseriei direct la locul de munc?, promovarea activit??ilor de voluntariat în formarea tân?rului absolvent, con?tientizarea abilit??ilor ?i aptitudinilor ce va trebui s? le dobândeasc? tân?rul spre a profesa meseria aleas?.

Roxana ?i Diana sunt dou? dintre elevele care î?i petrec câteva ore în spital. Sunt încântate de ceea ce fac ?i hot?râte s? urmeze o carier? în domeniu.

Proiectul “Ucenicul” este coordonat ?i ini?iat de profesorul ?erban Genoveva, iar prima edi?ie a fost demarat? în anul 2008 cu un num?r de 9 elevi voluntari care au facut ucenicia în cadrul Spitalului Municipal Pa?cani.

 

Sursa

Comentarii

comentarii